Гранит и камъни за декорация
Granite and decoration stone

Decoration stone
White - crushed
4-6;6-10;10-16;16-30/mm
number: 10-1

Decoration stone
White round
1-2;2-4;4-8;8-13;13-25/sm
number: 10-2

Decoration stone
Green - round
1-2;2-4;4-8/sm
number: 10-3

Decoration stone
Red - round
1-2;2-4;4-8;8-13/sm
number: 10-4

Decoration stone
Claret-round
8-13/sm
number: 10-5

Decortion stone
Prozraen
number: 10-6

Decoration Stone
Volcanic
number: 10-7

Decoration stone
Paving stone
7X7X7X/10X10X10
number: 10-8

Decoration stone
Curbstone
number: 10-9

Decoration stone
Antic
number: 10-10

Decoration stone
Natura
number: 10-11

You are here: Home Granite and decoration Granite and decoration stone